TODO Sp. z o.o.
Czachorowo 59,
63 - 800 Gostyń
NIP 696-18-76-067
REGON 302079841

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417189, wysokość kapitału zakładowego wynosi 50.000,00 zł.

Konto bankowe PKO :
nr rachunku EUR:
07 1020 4160 0000 2102 0217 3243
kod SWIFT : BPKO PLPW
nr rachunku PLN:
29 1020 4160 0000 2102 0217 3235

Transport, Spedycja:
Marta Nowacka
E-mail: marta.nowacka@todo.com.pl
Tel. +48 666079601

Zapytania ofertowe:
E-mail: transport@todo.com.pl
Tel. +48 666079601
Tel./fax. (65) 5720057

 

TODO

© 2024 TODO TRANSPORT. ALL RIGHTS RESERVED.